Допуна дневног реда за 28. седницу Скупштине града
14/12/2018

Допуна дневног реда за 28. седницу Скупштине града

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-58/18
14.12.2018.године
У ж и ц е

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

ЗА 28.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Допуна дневног реда за 28. седницу Скупштине града, која ће се одржати у понедељак 17. децембра 2018.године са почетком у 10:00 часова и то:

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

- да се као 4. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ- ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА БЕЛЕ ЗЕМЉЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- да се као 5. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА И ТО ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ. БР. 9215/2 КО УЖИЦЕ, РАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА И ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА И ИЗГРАДЊЕ КРУЖНЕ РАСКРНИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- да се као 8. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ„ ЗЛАТИБОР“
Стручна обрада: Установа Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
- да се као 12. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- да се као 13. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Одговори на одборничка питања