Донација Владе Републике Србије за даљи развој Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко
12/11/2021

Донација Владе Републике Србије за даљи развој Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко

Одлуком Владе Републике Србије и надлежног Министарства заштите животне средине, у оквиру пројекта “Project Feasibility for Solid Waste”, Регионални центар за управљање отпадом ЈКП “Дубоко” Ужице је препознат као један од кандидата за реализацију помоћи за проширење тела депоније, искоришћење депонијског гаса, унапређење постројења за прераду отпадних вода, увођење механичко-биолошког третмана отпада и набавку возила и опреме.

Документе које је за Европску банку за обнову и развој и Француску агенцију за развој израдиле су консултантске куће Envico доо Београд и Seureca, објављујемо на увид јавности:

Stakeholder Engagement Plan-SEP you can downloade here

План ангажовања заинтересованих страна РЦУО Дубоко можете преузети ОВДЕ

Non-technical Summary-NTS you can downloade here

Нетехнички резиме за РЦУО Дубоко, Ужице можете преузети ОВДЕ

Land Acquisition and Resettlement Framework-LARF you can downloade here

Оквир за откуп земљишта и расељавање за РЦУО Дубоко, Ужице можете преузети ОВДЕ