Добијена средства за пројекат изградње Трим стазе у Великом парку од Министарства омладине и спорта
25/04/2017

Добијена средства за пројекат изградње Трим стазе у Великом парку од Министарства омладине и спорта

Град Ужице је препознато као неко ко има квалитетне пројекте и у последње време резултат тога је све већи број пројеката који су финансирани од стране министарстава.
Од 57 пројеката са којима су градови и општине конкурисали код Министарства омладине и спорта, пројекат изградња „Трим стазе“ у Великом парку у Ужицу је оцењен међу најбољима и за његову реализацију добијено је 2,2 милиона динара што је међу највећим износима које министарство додељивало.
Циљ пројекта је да се створе услови за активно учешће младих у друштву, стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у јединицама локалне самоуправе, прилагођених потребама свих категорија младих.