Детекција квара на водоводном прикључку у улицама Југ Богданова, Дринска, Милоша Божановића и Забучје
09/03/2020

Детекција квара на водоводном прикључку у улицама Југ Богданова, Дринска, Милоша Божановића и Забучје

ЈКП Водовод