"Дефинисање визије, праваца развоја и приоритетних циљева"
21/04/2022

“Дефинисање визије, праваца развоја и приоритетних циљева”

„Дефинисање визије, праваца развоја и приоритетних циљева” била је тема нове четири радионице у оквиру процеса израде Плана развоја града Ужица 2021-2028, које су одржане 18. и 19. априла. У складу са приоритетним областима развоја – Инфрастуктура, Заштита животне средине и урбани развој, Економски развој, Друштвени развој и Добра управа, радионицама су присуствовали руководиоци и чланови тематских радних група.

Активности су реализоване у складу са Споразумом о пословној сарадњи за подршку за израду нацрта Плана развоја града Ужица 2021-2028, закљученим између града Ужица и Републичког секретаријата  за јавне политике, а у оквиру Пројекта за менторство у локалном процесу планирања у циљу локализације Агенде за одрживи развој до 2030. године у Србији, који се финансира из средстава влада Немачке и Швајцарске у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија/Агенда 2030“, који спроводи GIZ.

Радионице је водила Снежана Селаковић, спољни стручни сарадник за стратешко планирање Универзитета „Едуконс“.