Члан Градског већа за саобраћај
03/09/2020

Члан Градског већа за саобраћај

Слободан Шиљковић, дипломирани инжењер саобраћаја, рођен 1970. године, из Ужица. Завршио је основну школу ”Душан Јерковић” у Ужицу, Техничку школу ”Радоје Марић” Ужице, Саобраћајни факултет у Београду, а постдипломске специјалистичке студије завршио на Факултету организационих наука – смер Електронско пословање на факултету у Београду. Од 1997.године ради у ЈП ”Поште Србије”, а тренутно обавља функцију директора ЈП ”Пошта Србије” – Регионалне радне јединице ”Ужице, Шабац, Ваљево”. Одборник је Скупштине града Ужица од 2016.године, до 2020.године, када је поново биран за одборника.