Члан Градског већа за месне заједнице
03/09/2020

Члан Градског већа за месне заједнице

Владимир Синђелић, рођен је 1970. године у Новој Вароши, где је завршио основну школу. Средњу машинску школу завршио је у Ужицу  и стекао звање Машински техничар. Даљим школовањем стекао је звање Менаџер у економији 1998.године. Господин Синђелић је приватни предузетник од 1994.године и приватним послом бавио се све до 2016.године када је изабран на функцију члана Градског већа задуженог за месне заједнице и ту функцију је обављао цео мандат. Ожењен је и отац једног детета.