Члан Градског већа за јавна предузећа
03/09/2020

Члан Градског већа за јавна предузећа

Иван Станисављевић, дипломирани инжењер шумарства, из Ужица,рођен је 1984. године у Ужицу. Основну школу завршио у „Душану Јерковићу“ у Ужицу а након завршене средње Економске школе у Ужицу стекао је звање – економски техничар.На Шумарском факултету универзитета у Београду стекао је звање „дипломирани инжењер шумарства“. Приправнички стаж је започео 2010. године у ЈП „Србијашуме“, где је након тога и засновао радни однос.Од децембра 2012.године до октобра 2016. године, радио у Шумској управи Ужице а потом у  Дирекцији Шумског газдинства Ужице. Од 2016. године сарадник је ГИЗ ДКТИ програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“ у оквиру кога је 2017. године радио и истраживање потрошње огрева у домаћинствима у граду Ужицу. Од 24.04.2019. године обављао је функцију заменика градоначелника Ужица. Ожењен је,отац четворо деце.