Бесповратна средства за сеоски туризам
18/05/2020

Бесповратна средства за сеоски туризам

Министарство без портфеља задужено за демографију и популациону политику расписало је конкурс за финансирање мера у области популационе политике у вредности од 650 милиона динара. Град Ужице конкурисао је са пет мера и одобрено је 22 458 000 динара, где је учешће града 3 600 000. Једна од тих мера је и сеоски туризам препознат као важна привредна грана ужичког краја за шта су одобрена бесповратна средства.

„Средства која су по основу ове мере одобрена су у износу од 2 400 000 динара. Корисници ових средстава могу бити физичка лица – угоститељи који су регистровани односно имају решење о категоризацији за обављање делатности, пружања услуга смештаја, припреме и услуживања хране. Оно што је такође услов то је да корисници ових средстава могу бити искључиво власници домаћинстава, поред сеоских домаћинстава то су и власници објеката домаће радиности“, рекла је Маја Вермезовић чланица градског већа за туризам.

Приоритет ће имати домаћинства која имају више генерација с циљем да се млади врате својим коренима и стимулише запошљавање младих мајки:

„Могуће је конкурисати по основу једне активности, за унапређење техничке опремљености, као и хигијенско-санитарних услова. Предност ће имати они који се баве производњом и припремом традиционалне хране и производа, сточарством или скупљањем шумског биља и плодова. Корисник средстава може бити искључиво власник тог домаћинства и да има пребивалиште на територији града Ужица“, рекла је Вермезовићева.

Све инфомације могу се добити на број телефона Градске управе (590 163) или Туристичке организације Ужица (514 761), као и на сајтовима града Ужица и Туристичке организације где се налазе све детаљне информације о условима конкурса и документацији која је неопходна. Након тога ће комисија вршити теренску контролу и бодовање. Конкурс траје до 1. јуна.

Извор: zoomue.rs