Апел грађанима да комунални отпад одлажу у контејнере, а не у стубне корпе
12/11/2021

Апел грађанима да комунални отпад одлажу у контејнере, а не у стубне корпе

ЈКП “Биоктош” најљубазније моли грађане  да комунални отпад у ужој градској зони одлажу у најближе контејнере, а не у стубне корпе које су намењене искључиво ситном отпаду. Све информације које се односе на услуге и робу ЈКП
“Биоктош” грађани могу добити позивом на бројеве телефона: 031/525-427 и 0800/031-030.