Активности ЈКП Биоктош
15/05/2024

Активности ЈКП Биоктош

Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за среду.

– Ручно чишћење и мала чистилица раде по плану и програму за среду.

– Велика чистилица чисти Сарића Осоје, од гробља.

– Пере се Сарића Осоје, од гробља.

Послови одвожења отпада се не реализују по плану и програму због ванредне ситуације.