Активности ЈКП Биоктош
20/11/2023

Активности ЈКП Биоктош

Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за понедељак.

– Чишћење лишћа- град.

-Машинско чишћење по плану и програму за понедељак.

Послови одвожења отпада се реализују по плану и програму за понедељак.

Врши се подела канти у граду Ужицу у МЗ Царина.