98. седница Градског већа: У прошлој години само "Дубоко" и "Велики парк" пословали са губитком
09/02/2022

98. седница Градског већа: У прошлој години само “Дубоко” и “Велики парк” пословали са губитком

Ужице, 9. фебруар: Чланови Градског већа прихватили су информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа у прошлој години. У 2021. години, од осам градских предузећа, само су “Дубоко” и “Велики парк” имали пословни губитак, док су преостала предузећа пословала позитивно.

На овој седници, утврђен је предлог састава Изборне комисије града Ужица у складу са новим Законом о локалним изборима, одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна града Ужица за прошлу годину, као и извештај о раду Интерресорне комисије.