97. седница Градског већа: Утврђен предлог одлуке о улицама и другим деловима насељених места на територији Ужица
21/11/2018

97. седница Градског већа: Утврђен предлог одлуке о улицама и другим деловима насељених места на територији Ужица

Ужице, 21. новембар: Градско веће прихватило је предлог Одлуке о утврђивању улица и других делова насељених места на територији града. Овај предлог израђен је у складу са пројектом “Ажурирање адресног регистра у Републици Србији” који реализује Влада, а укључује сва релевантна министарства и организације, као и све активности које се остварују да сваки објекат добије назив улице и кућни број. Тиме ће се званична база података адресног регистра у потпуности ажурирати и моћи ће да је преузму и користе све државне институције.

Ужичко Радно тело за ажурирање Адресног регистра је, у сарадњи са саветима месних заједница, а према Елаборату уличног система по насељеним местима Републичког геодетског завода, припремило предлоге за називе нових 1403 улица и засеока, док је Комисија утврдила Нацрт одлуке који је Веће прихватило.

После утврђивања предлога одлуке о називима улица и других делова насељених места на територији града, о њему ће се изјаснити министарство и после његове сагласности, текст ће се доставити Скупштини града на усвајање.

На овој седници, чланови Већа утврдили су и предлог решења о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју “Миодраг В. Матић”.