96. седница Градског већа: Утврђен деветомесечни извештај о извршењу градског буџета
19/11/2018

96. седница Градског већа: Утврђен деветомесечни извештај о извршењу градског буџета

Ужице, 19. новембар: На данашњем заседању, чланови Већа утврдили су предлоге одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета за првих девет месеци ове године, о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности које служе за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину и о усвајању извештаја о реализацији годишњег плана рада за радну 2018/2019. годину Предшколске установе Ужице.

Прихваћене су измене програма пословања Ужице развоја, Биоктоша, Градске топлане, Стана, Нискоградње и Установе дечије одмаралиште Златибор и утврђени предлози одлука о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову верских објеката на територији града, затим програм и правилник који се односе на финансирање задовољење потреба и интереса грађана у области спорта, као и измене и допуне одлуке која регулише давање у закуп пословног простора у јавној својини града. Такође, предлогом одлуке о преносу права коришћења и управљања објекта Платформа за превоз путника на Градској плажи, предвиђено је да тај посао сада преузме јавно предузеће Стан.

У делу урбанизма, одлучено је да се покрене доношење Плана детаљне регулације за локацију хотела Турист на Градској плажи. План детаљне регулације за локацију хотела „Турист“ на градској плажи у Ужицу представља правни и плански основ за израду информације о локацији, локацијских услова, пројекта парцелације и препарцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и урбанистичког пројекта.

Чланови Градског већа прихватили су иницијативу Градске топлане и дали своју сагласност да се измени тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга у делу који се односи на нове кориснике. Измене представљају појефтињење од 50% у односу на садашња давања која имају они који желе да се прикључе на систем централног грејања.