93. седница Градског већа: Утврђен други ребаланс буџета Ужица
16/10/2018

93. седница Градског већа: Утврђен други ребаланс буџета Ужица

Ужице, 16. октобар: Према предлогу другог овогодишњег ребаланса, утврђеног на данашњој седници Градског већа, буџет града Ужица износио би 2,95 милијарде динара. Основним буџетом из децембра прошле године, предвиђено је у градској каси  2,75 милијарде динара, а онда је, првим ребалансом, та сума пројектована на 2,87 милијарди динара. Чланови Већа утврдили су ове најновије измене у буџету јер су, од првог ребаланса, добијена средства од Министарства културе и информисања, Комесаријата за избеглице, као и од капиталног наменског трансфера. Истовремено, анализе деветомесечног извршења буџета и процене остварења до краја године показале су да ће се буџетски приходи реализовати у већој мери од претходне процене. На расходовној страни извршене су прерасподеле између позиција, а по захтевима и потребама буџетских корисника.

Прихваћени су предлози решења којима се даје сагласност на измене програма пословања јавних предузећа “Аеродром Поникве” и “Ужице развој”, на измене и допуне одлука о градским управама и кадровског плана градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије, као и на одлуку о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему града Ужица.

У делу урбанизма утврђени  су предлози одлука који се односе на посебне услове за издавање информације о локацији и локацијских услова на простору Генералног урбанистичког плана, на измене и допуне Плана генералне регулације “Севојно” на локацији “Бојовића воденица” и на измене програма постављања привремених објеката које се односе на Археолошки парк са репликом неолитског насеља у селу Стапари.

Гордани Урошевићу, дипл. правнику, продужен је мандат вршиоца дужности начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Драган Марјановић, дипл. економиста предложен је за члана Надзорног одбора “Биоктоша”, док су измене извршене у саставима школских одбора “Душана Јерковића”, “Радоја Љубичића”, Ужичке гимназије и “Богосава Јанковића” у Кремнима, као и у Управном одбору Предшколске установе “Ужице”.