92. седница Градског већа: Усвојен правилник о регресирању боравка деце у приватним вртићима
03/10/2018

92. седница Градског већа: Усвојен правилник о регресирању боравка деце у приватним вртићима

Ужице, 3. октобар: Градско веће усвојило је правилник којим се дефинишу услови, начин и поступак остваривања права на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама. Ово се односи на приватне вртиће који поседују решење о верификацији издато од стране надлежног министарства. Скупштинском одлуком, а сада и правилником, остварује се укључивање приватних предшколских установа у систем јавних услуга и то ће допринети повећању обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем на територији града Ужица, унапређењу квалитета и ефикасности услуга предшколског васпитања и образовања.

Месечни износ накнаде дела трошкова може износити највише до 50% економске цене, а правилником је за радну 2018/2019. годину одређен износ од 10.000 динара по детету. За дане одсуства детета, признаје се 50% од дневног износа, исказаном у коначном обрачуну.