90. седница Градског већа: Утврђен текст Акционог плана за веће укључивање грађана у процес буџетирања средстава од пореза на имовину
11/09/2018

90. седница Градског већа: Утврђен текст Акционог плана за веће укључивање грађана у процес буџетирања средстава од пореза на имовину

Ужице, 11. септембар: Чланови Градског већа утврдили су данас предлог одлуке о усвајању Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о начину трошења средстава која се прикупљују од пореза на имовину. Овај План, који обухвата период до 2021. године, садржи јасно дефинисане елементе, фазе и реализацију плана што све треба да подстакне веће укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава која се у буџет прикупе по овом основу. Остваривањем планираних активности реализоваће се, поред бољег и квалитетнијег информисања грађана, и успостављање развијеног и примењивог механизма консултација грађана и њиховог активног учешћа, а све до стварања бољих услова за попис имовине, наплату пореза и буџетирање прикупљених средстава.

На овој, 90. седници Већа, сагласности су дате Биоктошу и Нискоградњи на измене програма пословања, затим је прихваћен предлог одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице и усвојене су измене одлуке која регулише режим саобраћаја на делу трасе Ћирине пруге од Турице до Стапара.