87. седница Градског већа: Утврђен предлог градског Програма енергетске ефикасности до 2024. године
20/12/2021

87. седница Градског већа: Утврђен предлог градског Програма енергетске ефикасности до 2024. године

Ужице, 20. децембар: На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о усвајању Програма енергетске ефикасности за период од 2021. до 2024. године. Овим Програмом одређује се планирани циљ уштеде финалне енергије, као и сви обавезни елементи енергетске ефикасности и њене рационалне употребе. То се односи на преглед и процену годишњих енергетских потреба града Ужица, процену енергетских својстава објеката обухваћених системом енергетског менаџмента, затим предлог мера, активности, носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера које ће допринети остварењу планираног циља.

Чланови Већа утврдили су и предлоге одлуке о доношењу Плана генералне регулације “Ужице – централни део” III фаза, као и чланове састава Савета родитеља и Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета.

На претходној, 86. седници, прихваћени су предлози програма пословања градских јавних и јавно комуналних предузећа у 2022. години и утврђен предлог одлуке којом се даје сагласност на коначан нацрт јавног уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника на територији града Ужица.