84. седница Градског већа: Утврђени предлози састава ужичких изборних комисија
13/12/2021

84. седница Градског већа: Утврђени предлози састава ужичких изборних комисија

Ужице, 13. децембар: У складу са Законом о локалним изборима и Статутом града Ужица, чланови Градског већа утврдили су предлоге састава Изборне комисије града Ужица, Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и Другостепене комисије.

Зоран Видов Цветић, дипломирани сликар, мастер ликовни уметник, предложен је за вршиоца дужности директора Градске галерије, док је Милоје Марић, дипломирани економиста, именован за вршиоца дужности начелника Градске управе за инфраструктуру и развој.