84. седница Градског већа: "Бечејпревоз" најповољнији понуђач за закуп перона
28/06/2018

84. седница Градског већа: “Бечејпревоз” најповољнији понуђач за закуп перона

Ужице, 28. јун: Градско веће је, на основу извештаја и предлога Комисије за давање у закуп перона и припадајућег пословног простора на Аутобуској станици, одлучило да приступи закључењу уговора о закупу са “Бечејпревозом”. На овај оглас јавила су се три учесника, али је само “Бечејпревоз” испунио све тражене услове огласа. Закупнина коју је понудио “Бечејпревоз” износи 2.025.000 динара и то је месечна цена у коју није урачунат ПДВ.

На овој седници, чланови Већа дали су сагласност да градоначелник може закључити уговор о давању у закуп перона и припадајућег простора на Аутобуској станици са “Бечејпревозом” као најповољнијим понуђачем.