82. седница Градског већа: Предложени буџет града Ужица за 2022. годину 3,772 милијарди динара
06/12/2021

82. седница Градског већа: Предложени буџет града Ужица за 2022. годину 3,772 милијарди динара

Ужице, 6. децембар: Чланови Градског већа данас су утврдили предлог буџета Ужица за 2022. годину у износу од 3,772 милијарде динара. У његовој структури текући приходи и примања су 3,450 милијарде динара, сопствени приходи буџетских корисника 57 милиона и пренети распоређени вишак из претходне године 265 милиона динара. Буџет је пројектован на реалном планирању где су у обзир узети подаци о остваривању прихода буџета у прва три квартала 2021. године. Увећане су све области, а са више новца у наредној години финансираће се инвестициони пројекти, инфраструктура, социјална заштита и брига о породици, здравство, субвенционисање грађана у мерама заштите животне средине и пољопривреде.

Прихваћени су и предлози одлука које се односе на приходе који припадају Градској општини Севојно, на комуналне таксе и кадровски план градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије.

Усвојен је захтев Градске топлане за повећањем цена услуга грејања. Ове цене, које нису мењане у последње три године, увећане су у просеку за 9%, тако да ће сада, на пример власници стамбеног простора, плаћати 108,97 динара по м2 уместо досадашњих 99,6 динара (цене су без ПДВ-а). Разлог за повећање цене грејања је енормно поскупљење цена енергената, мазута и гаса, на светском тржишту, а енергенти у цени коштања учествују чак са 70%.

На данашњој седници образовано је Саветодавно-стручно тело за добро управљање, донесена одлука која регулише коришћење просторија месних заједница за политичке активности и одређено да сат коришћења Градског клизалишта кошта 150 динара.