81. седница Градског већа: Помера се сезона купања на Плажи
14/06/2018

81. седница Градског већа: Помера се сезона купања на Плажи

Ужице, 14. јун: Градско веће одлучило је да се од 19. јуна до 4. јула подигну уставе на Градској брани и испусти вода како би се извели хитни радови на реконструкцији и доградњи Мале хидроелектране “Под градом”. Ова мала хидроелектрана биће реконструисана од стране ЕПС-а у складу са захтевима Завода за заштиту споменика културе и, истовремено, биће дограђен још један агрегат, па ће по завршетку радова бити стално у електро систему и постаће још атрактивнија туристичка дестинација.

Чланови Већа изабрали су Марију Трмчић Богојевић, члана Градског већа, за новог председника Комисије за давање мишљења о називима улица и тргова и предложили одборника Слободана Кузмановића за члана Комисије за решавање по притужбама због повреде права незаконитим или неправилним поступањем комуналног полицајца.

На овој седници, прихваћена је молба Српске православне цркве за умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу новог православног храма у Крчагову. Предлог Већа је, да за изградњу Цркве Покрова Пресвете Богородице у Крчагову, умањење доприноса буде 99,99%.