8. седница Скупштине града Ужица: Усвојени програми рада градских установа за ову годину
05/03/2021

8. седница Скупштине града Ужица: Усвојени програми рада градских установа за ову годину

Ужице, 4. март: Одборници градске Скупштине су, на данашњем заседању, прихватили програме рада у овој години које су припремиле ужичке јавне установе. Сагласност Скупштине дата је на програме рада Народног музеја, Народног позоришта, Народне библиотеке, Историјског архива, Градског културног центра, Градске галерије, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, туристичких организација Ужице и Регије Западна Србија, Дечијег одмаралишта “Златибор”, Градског центра за услуге социјалне заштите. Истовремено, извршено је усклађивање њихових статута са новим законским одредбама које дефинишу ову област.

Пред одборницима била је информација која се односи на усклађеност планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа у прошлој години. Према подацима из информације, од осам јавних предузећа са територије града, само су Водовод и Дубоко пословали са губитком, док је преосталих шест остварило добит у свом пословању у 2020. години. Усвојене су и извештаји о раду Савета за заштиту и унапређење животне средине-Зелени савет и Савета за здравље.

Новоусвојене одлуке су о обављању комуналне делатности у вези са погребном делатношћу, затим, о поступку доделе и контроле коришћења средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, као и о посебним условима за издавање информације о локацији и локацијских услова на простору Генералног урбанистичког плана.

Образована је Комисија за планове и именовани њени чланови, изабрани председници и чланови надзорних одбора Биоктоша, Водовода, Градске топлане Ужице, Ужице развоја и Великог парка. Владан Цупарић, дипл. економиста, именован је за директора Дечијег одмаралишта Златибор, а у делу кадровских решења одређени су састави скупштинских савета и то Корисничког савета јавних служби, Савета за праћење примене етичког кодекса, као и савета за младе, за родну равноправност и за развој града.