78. седница Градског већа: Усвојен Програм зимског одржавања улица и локалних путева за 2021/22. годину
01/11/2021

78. седница Градског већа: Усвојен Програм зимског одржавања улица и локалних путева за 2021/22. годину

Ужице, 1.новембар: Чланови Градског већа усвојили су Програм зимског одржавања улица, тротоара, других јавних површина и локалних путева на подручју града. Програмом су дефинисане три групе приоритета које ће се примењивати код чишћења, као и организација рада, ангажована механизација и потребна дежурства. У овој зимској сезони, “Ужице развој” је задужено за спровођење програма који се односи на чишћење улица и локалних путева, док ће Градска управа за инфраструктуру и развој бринути о тротоарима и другим јавним површинама.

Прихваћене су нове цене “Биоктоша” које се односе на изношење смећа и на основне погребне услуге, споредних погребних услуга и на грађевинске радове на градском гробљу. Повећање цена представља усклађивање са поскупљењем материјала и енергената на тржишту јер цене изношења смећа нису мењане од 2018. године, односно од 2013. када су у питању основне погребне услуге. Тако је сада цена изношења смећа за грађане 7,50 динара (досадашња је била 5,50) без ПДВ-а по квадратном метру стамбеног простора.

На овој седници, Предраг Милутиновић, дипломирани правник, постављен је за начелника Градске управе за урбнизам, изградњу и имовинско правне послове.