78. седница Градског већа: Прихваћени годишњи извештаји о раду градских јавних предузећа
28/05/2018

78. седница Градског већа: Прихваћени годишњи извештаји о раду градских јавних предузећа

Ужице, 28. мај: Чланови Градског већа прихватили су извештаје девет градских предузећа о раду у прошлој години. Прихваћени су извештаји Стана, Великог парка, Градске топлане, Аеродрома Поникве, Ужице развоја, Дубоког, Водовода, Биоктоша и Нискоградње. Такође, усвојена је и информација за први квартал ове године, а која показује степен усклађености њиховог пословања између планираних и реализованих активности из програма за 2018. годину.

Из дела урбанизма утврђени су предлози одлука које се односе на измене и допуне приступању изради Плана генералне регулације “Ужице – Централни део”, као и о приступању изради планова детаљне регулације, “Јеловогорска улица”, “Стари град”, “Ларго Бела Земља” и одлуке о постављању споменика на кружном току.

На овој седници, усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рураалног развоја Ужица у овој години, донесено решење да се Металпрессу из Краљева да у закуп паркинг простор код Аутобуске станице ради изградње фаст-гараже и утврђени предлози одлуке о увођењу информационог система “Систем 48” и извештаја о водоснабдевања града Ужица.