75. седница Градског већа: Робна пијаца се сели у пословни објекат Биоктоша на Зеленој пијаци
19/10/2021

75. седница Градског већа: Робна пијаца се сели у пословни објекат Биоктоша на Зеленој пијаци

Ужице, 18. октобар: На 75. заседању чланови Градског већа одлучили су да се Робна пијаца Међај затвори 31. октобра. Овај простор биће приведен намени која је дефинисана Планом генералне регулације “Ужице-Централни део” II фаза. Планом је ова локација предвиђена за јавну намену за паркинг простор, а досадашњим предузетницима који су били на Робној пијаци омогућено је да своју делатност наставе у пословном објекту “Биоктоша” који се налази на Зеленој пијаци.

Градско веће дало је сагласност на годишње планове Предшколске установе Ужице. Сагласност је дата на извештај о раду установе у 2020/21. години, као и на План рада за радну 2021/22. годину.

Према подацима из Извештаја, вртић је успео да, без обзира на услове изазване пандемијом, редовно обавља своју васпистно-образовну делатност, али и да прошири своје капацитете. У време ванредног стања, од новембра прошле до маја ове године, услуге нису наплаћиване.