74. седница Градског већа: Први корак ка отварању фаст гаража у Ужицу
11/04/2018

74. седница Градског већа: Први корак ка отварању фаст гаража у Ужицу

Ужице, април: На 74. седници Градског већа утврђен је предлог измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима. Допуном је предвиђено да се ова Одлука прошири за могућност давања у закуп појединачних посебних паркиралишта предузећима или предузетницима који би на тим локацијама приступили изградњи привремених монтажних објеката. Ради се о фаст гаражама које би значајно допринеле повећању капацитета и броја паркинг места у граду.

Планирано је да Градско веће, на основу прибављеног мишљења надлежне градске управе, приступи расписивању конкурса, спроведе поступак и изврши избор најповољнијег понуђача. Према предоженим изменама и допунама, уговор о закупу појединачног посебног паркиралишта закључивао би се на пет година, с тим што је остављена могућност продужења уговора на још пет година уколико је закупац извршио све своје обавезе.