7. седница Скупштине града Ужица
15/12/2020

7. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број: 06 – 71/ 20
Датум: 15.12.2020.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 24.12.2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Материјал ће бити достављен накнадно
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња''' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ГРАДА УЖИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА И ТО НА ЛОКАЦИЈИ РАДНА ЗОНА Л У СЕВОЈНУ И БИВША КАСАРНА КРЧАГОВО
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3882 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА:
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
Записник са 5. седнице Скупштине града
Одговор на одборничкo питањe