Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица за 2021.год.
07/10/2021

Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица за 2021.год.

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

  Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица за 2021.год.

 

На захтев Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица, понуда број 518/21 Завод за јавно здравље Ужице извршио је испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужица. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде запиће (Сл. Лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл.гл. РС 28/19), обим „А“.

Све јавне чесме са хигијенски неисправном водом за пиће су видно обележене са таблом „вода није за пиће“.

Извештај о контроли јавних чесми на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.