59. седница Градског већа: Утврђен предлог буџета за 2018. годину
06/12/2017

59. седница Градског већа: Утврђен предлог буџета за 2018. годину

Ужице, 6. децембар: На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о буџету за 2018. годину. Према предлогу, буџет ће у наредној години износити 2,750 милијарди динара и биће за 100 милиона већи од основног буџета за 2017. Како је образложио Миодраг Петковић, члан Градског већа задужен за буџет и финансије, буџет је реално испланиран и одговара потребама грађана јер је са њима, код израде нацрта, остварена пуна комуникација. Навео је да је предвиђено у 2018. узимање кредита од 150 милиона, те да је то мањи износ у односу на кредите који су се повлачили од банака претходних година. Највећи прилив средстава очекује се од пореза на доходак и од пореза на имовину, док ће се код расхода најзначајнији део средства употребити за инфраструктуру и инвестиције. Са око 500 милиона динара, финансираће се изградња и реконструкција улица и путева, пројекти амбијенталног уређења града, затим улагања у путеве и водоводе у месним заједницама, канализацију и јавну расвету. Значајнија средства опредељена су у 2018. години и за аеродром Поникве, развој високог школства, за спортску салу у Севојну, за другу фазу изградње фабрике воде.

Утврђени су и предлози одлука о изменама и допунама одлука које се односе на накнаду за заштиту и унапређење животне средине, на локалне комуналне таксе,  боравишну таксу, наменско трошење средстава солидарне стамбене изградње и утврђивање прихода који припадају градској општини Севојно у 2018.

Чланови Већа прихватили су захтев Градске топлане и дозволили да се цене грејања увећају за 11,1%. Разлози за повећање цене садржани су у чињеници да је на тржишту дошло до наглог и великог скока цене енергената које Топлана користи за грејање. Уз дозволу за вишу цену, Веће је обавезало Топлану да месечно прати цену енергената и да уколико дође до њеног стагнирања, изврши промену цене надоле. По новој цени, власници стамбеног простора плаћаће 99,7 динара по квадратном метру, а пословног простора  124,70 динара.

Зоран Цветић, дипломирани сликар, предложен је за директора Градске галерије и именована је Комисија за спровођење поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта.

Сагласност Већа дата је на Локални акциони план за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, Кадровски план градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије града, као и на одлуку која регулише нешкодљиво уклањање лешева животиња. На овој седници усвојена је и Одлука о стамбеном збрињавању.