55. Седница Градског већа: Уведене нове мере у циљу смањења аерозагађења у граду
30/10/2017

55. Седница Градског већа: Уведене нове мере у циљу смањења аерозагађења у граду

Ужице, 30. октобар: Градско веће je прихватило извештај ужичке предшколске установе за радну 2016/2017. годину и утврдило предлог годишњег плана рада за ову радну годину. Такође, прихваћен је и извештај о извршењу буџета за првих девет месеци ове године који показује да су се приходи у овом периоду остварили са 76% што представља идеални проценат реализације.

Усвојене су измене програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ужица за ову годину, као и измене програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама друге намене.

На овој седници, чланови Већа усвојили су програм зимског одржавања путева и улица где је основни приоритет одржавање саобраћајница на којима се одвија линијски градски и приградски саобраћај.

Донесена је и одлука којом су правни субјекти који имају седиште на територији града Ужица, којима је град Ужице оснивач и којима се грејање плаћа из буџета града Ужица или којима је град Ужице финансијски помогао да изврши конверзију грејања на природни гас, дужни да користе природни гас као енергент чак и у случају када је цена мазута или другог еколошки неприхватљивог енергента у односу на природни гас мања. Ова Одлука се односи на период грејне сезоне када је повећано аерозагађење (од 15.11.2017- 15.02.2018.)

У претходном периоду извршена је конверзија котларнице ЈКП “Градска топлана Ужице” на природни гас, алтернативно мазут, осим у објектима где конверзија није могла технички да се изведе. Такође, извршена је конверзија на природни гас у великом броју котларница у школским и другим јавним објектима чији је оснивач град Ужице. Коришћењем природног гаса као примарног и еколошки прихватљивог енергента умањују се ефекти аерозагађења, поготову у периоду температурних инверзија.