54. седница Градског већа: Ребалансом предвиђено још 188 милиона динара у градском буџету
14/06/2021

54. седница Градског већа: Ребалансом предвиђено још 188 милиона динара у градском буџету

Ужице, 14. јун: Према утврђеном предлогу ребаланса, буџет града Ужица биће увећан за 188 милиона динара тако да ће укупна планска страна прихода, по свим основама, износити 3.541.153.251 динара. Више прихода остварено је од пореза на доходак и на имовину и од трансфера из Републике. Ребалансом ће се извршити и прерасподела буџетских позиција по потребама и захтевима, као и са динамиком остваривања апропријација. Са већим износима средстава радиће се на пословима у области инфраструктуре и то на путној и водоводној мрежи, кишној канализацији, јавној расвети. Пред члановима Већа били су и извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за прошлу годину и измена програма пословања “Ужице развоја”.

Предлог је да се Мала спортска хала у Крчагову и Археолошки музеј на отвореном у Стапарима дају на управљање и коришћење јавном предузећу “Велики парк”, односно Туристичкој организацији Ужице.

Прихваћени су Програм за унапређење положаја са инвалидитетом за период од 2021. до 2023. године и измене одлуке којом су утврђени називи улица и других делова насељених места.