52. седница Градског већа: У прошлој години ужички буџет имао суфицит од 128,9 милиона динара
28/05/2021

52. седница Градског већа: У прошлој години ужички буџет имао суфицит од 128,9 милиона динара

Ужице, 28. мај: Према подацима из предлога одлуке о завршном рачуну буџета за прошлу годину, који је утврђен на данашој седници Градског већа, град Ужице је остварило вишак од 128,9 милиона динара. Укупни приходи остварени у 2020. години износили су 3,333 милијарди динара, док су расходи били 3,205 милијарди динара. У прошлој години извршени су сви класични буџетски расходи, и то уз појачана издвајања финансијских средстава у социјалну заштиту, у здравство и у директне интервенције у туризам, а да при томе нису била угрожена улагања у инвестиције, јер су се оне, и поред свих тешкоћа изазваних пандемијом, реализовале у уговореним износима и роковима.

Чланови Већа дали су своју сагласност на извештаје о раду Ужице развоја и Великог парка у прошлој години. И Ужице развој и Велики парк позитивно су пословали у 2020. години.

Формирана је Комисија за давање мишљења о називима улица и тргова коју сачињавају Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице, Слободан Шиљковић, члан Градског већа, Жељко Марковић, директор Историјског архива, Весна Лучић, професор историје и Маријана Зорзић Петровић, спец. инжењер архитектуре. Комисија ће разматрати иницијативе за промену назива улица и тргова  и своја образложена мишљења достављаће Градском већу ради утврђивања предлога.