5. седница Скупштине града Ужица: Епидемиолошка ситуација у Ужицу у оквиру епидемиолошких процена. Грађани исказали висок степен поштовања прописаних мера заштите
27/11/2020

5. седница Скупштине града Ужица: Епидемиолошка ситуација у Ужицу у оквиру епидемиолошких процена. Грађани исказали висок степен поштовања прописаних мера заштите

Ужице, 26. новембар: На 5. седници Скупштине града, пред ужичким одборницима био је извештај  о тренутној епидемиолошкој ситуацији са КОВИД-ом 19. У њему су садржани сви подаци о епидемиолошкој ситуацији на територији града, предузетим мерама, степену искоришћености здравствених капацитета, даљим активностима на заштити од корона вируса.  Оцена је да се епидемиолошка ситуација у Ужицу, у досадашњем периоду, развијала у границама епидемиолошких процена, без појаве жаришта већег интензитета. Томе су допринели надпросечан ниво поштовања прописаних мера од стране грађана, предузетника и јавних служби, као и благовремено предузимање мера заштите.

Прихваћени су деветомесечни извештај о извршењу буџета и информација о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ужице. У првих девет месеци, без обзира на ситуацију са епидемијом која је у великој мери утицала на економске токове у земљи, ужички буџет је реализован према планираним пројекцијама. Ликвидност буџета ниједног дана није била доведена у питање и све обавезе и  активности редовно су сервисиране.

Образлажући буџет и његову реализацију, градоначелница, др Јелена Раковић Радивојевић саопштила је да се град Ужице у 2021. години, после дужег периода, неће задуживати, односно да је одлучено да се у наредној години не узима никакав кредит. Такође, градоначелница је рекла и да ће Ужице, због резултата које као локална самоуправа постиже, од Владе и Министарства финансија добити новчани трансфер од 80 милиона динара за инвестициона улагања.

На овој седници прихваћени су Програм енергетске ефикасности града за период 2021-2023. година, одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокетности за одређивање пореза на имовину и о неизграђеном грађевинском земљишту које се користи искључиво за гајење биљака, садног материја, шума, а у сврху утврђивања основице пореза на имовину, разврстава у пољопривредно, односно шумско земљиште.

Одборници су дали сагласности на измене програма пословања Стана, Биоктоша, Нискоградње и Великог парка, на извештај и годишњи план рада Предшколске установе и утврдили саставе управног и надзорног одбора Апотекарске установе и надзорног одбора Градске галерије.