47. седница Градског већа
26/07/2017

47. седница Градског већа

На седници Градског већа одржаној у среду 26.07.2017. године, донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о забрани саобраћаја на делу трасе старе Ћирине пруге, од Турице до Стапара, за сва моторна возила изузев за возила јавно-комуналних предузећа и јавних служби.  Ова измена се односи на време забране саобраћаја које је дефинисано тако да се забрањује саобраћај моторних возила у периоду од 08:00 до 14:00 и од 15:00 до 21:00. У преосталом делу дана саобраћај је дозвољен за путничка возила али не и за теретна, због небезбедности путне инфраструктуре под великим оптерећењем.

Чланови Градског већа су усвојили и извештаје о раду градских управа, дали сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈКП Биоктош и сагласност за изградњу прикључног топловода до стамбене зграде у Југ Богдановој 1 по захтеву ЈКП Градске топлане.

Решењем Градског већа основан је Социјално-економски савет града Ужица у циљу постизања трајног и стабилног социјалног мира и активног укључивања свих социјалних партнера у процес одлучивања по најважнијим  питањима економског и социјалног значаја за развој локалне заједнице, успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека. Савет као заједничко тело оснивају Град Ужице, организације синдиката на територији града Ужица и удружења послодаваца на територији града Ужица. Чланови савета неће примати накнаду за свој рад.

На седници је утврђен предлог Одлуке о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар-јун 2017. године.