45. седница Градског већа
29/06/2017

45. седница Градског већа

Ужице, 29. јун: Чланови Градског већа су, после разматрања, одбили два захтева на измене и допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града.

Такође су одбијени и приговори који су уложени на обавештење Комисије о избору пројекта за суфинансирање радова енергетске ефикасности.