9. седница Скупштине града Ужица
20/04/2021

9. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –25 /21
Датум: 20.04. 2021.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 28. априла 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''УЖИЦЕ - ЦЕНТРАЛНИ ДЕО'' - I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕЛА ЗЕМЉА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП '' БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП СТАН НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан Ужице'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градске галерије Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски центар за услуге социјалне заштите Ужице. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација регије западна Србија. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП КАО ВИД СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА НА ЛОКАЦИЈИ РАДНА ЗОНА Л И КАСАРНИ IV ПУК КРЧАГОВО
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2021 -2028.ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ СТАБЛА МЕЧЈЕ ЛЕСКЕ – ДИВОЛЕСКЕ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У МАЈДАНСКОЈ УЛИЦИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА:
- ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈП ''СТАН''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
27. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА СКУПШТИНЕ ГРАДА:
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
28. ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА НА ОБАВЉАЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Информативно: Извештај о налазима и мерама буџетске инспекције града Ужица за 2020.годину
Одговори на одборничка питања можете преузети на линку