43. седница Градског већа: Градско веће прихватило извештаје о раду у прошлој години Градског правобранилаштва и Туристичке организације Ужице
13/04/2021

43. седница Градског већа: Градско веће прихватило извештаје о раду у прошлој години Градског правобранилаштва и Туристичке организације Ужице

Ужице, 12. април: Градско веће прихватило је извештаје о раду у прошлој години које су поднели Градско правобранилаштво и Туристичка организација Ужице, као и предлог одлуке за ангажовањем ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета за 2020. годину.

Усвајањем Упутства о изради евиденција јавних градских служби, реализовала се једна од мера и активности садржаних у Локалном антикорупцијском плану. Упутством су одређена правила по којима Град израђује, објављује и ажурира евиденцију јавних служби, јавних предузећа, јавних установа и других организације где је он оснивач. Евиденција садржи податке о оснивању, финансирању, утрошку средстава, органима управљања, резултатима пословања и пословним плановима.