40. седница Скупштине града Ужица
24/02/2020

40. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 11 / 20
Датум: 24.02.2020.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и   члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

40. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 03. марта 2020. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предалагач: Градско веће.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Материјал ће бити достављен накнадно.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТУДИЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду. Предлагач: Градско веће
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: Савет за родну равноправност. Предлагач: Градско веће
ЗАПИСНИК СА 37. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
ЗАПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА