40. седница Градског већа: У заштиту и унапређење животне средине Ужице у прошлој години уложило 49,7 милиона динара
19/03/2021

40. седница Градског већа: У заштиту и унапређење животне средине Ужице у прошлој години уложило 49,7 милиона динара

Ужице, 19. март: Град Ужице је у прошлој години, кроз реализоване активности предвиђених Програмом, у заштиту и унапређење животне средине уложио 49,7 милиона динара. Према подацима из Програма, који је усвојен на данашњој седници Градског већа, највише новца, 32,6 милиона динара, издвојено је за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности домаћинстава као мера смањења загађености ваздуха, затим 6,6 милиона за послове на прикупљању отпада на сеоском подручју и 1,6 милиона динара за мониторинг ваздуха. Од реализованих послова из прошле године, рађено је и на мониторингу вода, санацији дивљих депонија, одржавању јавних зелених површина и на заштићеним природним добрима.

На овој седници, прихваћен је и годишњи извештај о стању животне средине на територији града. У Извештају о стању животне средине за 2020. годину, садржани су подаци о квалитету ваздуха, испитивању концентрације активности радона, квалитету површинских вода, стању управљања отпадом,  отпадним водама и о биодиверзитету.