39. седница Скупштине града Ужица: Ребалансом буџета средства за заштиту животне средине увећана за 20 милиона динара
05/02/2020

39. седница Скупштине града Ужица: Ребалансом буџета средства за заштиту животне средине увећана за 20 милиона динара

Ужице, 4. фебруар: Ужички одборници усвојили су први овогодишњи ребаланс градског буџета. Ребалансом је предвиђено увећање буџета за 25 милиона динара на основу анализе остварених прихода  од пореза на зараде у претходном кварталу и ова средства распоређена су, у највећој мери, за увећање ставке која се односи на заштиту животне средине. Тако је овим за мере енергетске ефиканости опредељено још 20 милиона динара   чиме је омогућено коришћење ових субвеција већем броју грађана, а у циљу заштите животне средине и смањење загађености на територији Ужица.

Прихваћен је пројекат који се односи на јавно приватно партнерство који се односи на локални превоз путник и на пружање станичних услуга на градској аутобуској станици, а у складу са тим, одлучено је да се приступи спровођењу избора стратешког партнера у складу са овим пројектом.

Усвојене су и одлуке које се односе на приступање изради Генералног урбанистичког плана, Локалног акционог плана запошљавања, о пружању правне помоћи и о забрани изградње малих хидроелектрана на територији града.

Уз годишње програме рада ужичких установа, Музеја, Позоришта, Библиотеке, Историјског архива, ГКЦ-а, Градске галерије, РЦУ-а, ТО Ужице, ТО регије Западна Србија и Центра за услуге социјалне заштите, усвојени су План квалитета ваздуха за период од 2018. до 2023. године, извештаји Савета за здравље и Зеленог савета.

Одлучено је да се Душко Љујић, дипл. инг. машинства, и Радоица Нишавић, дипл. фармацеут, именују за директоре “Водовода” и Апотеке “Ужице. Именован је састав Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и другостепене комисије и усвојене измене и допуне које се односе на организацију и функционисање цивилне заштите и о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица.