39. седница Градског већа: Усвојен годишњи Оперативни план одбране од поплава
15/03/2021

39. седница Градског већа: Усвојен годишњи Оперативни план одбране од поплава

Ужице, 15. март: Чланови Градског већа усвојили су годишњи Оперативни план одбране од поплава за подручје града. Оперативни план односи се на воде другог реда и њиме су разрађене мере, поступци и активности деловања у овој области. Урађене су процене и сходно томе, планирани радови који би довели до смањења ризика од поплава.

Прихваћена је понуда јавно комуналног предузећа Водовод за радове на повезивању водоводних линија, за обављање комуналне делатности испоруке воде, као и за одржавање и реконструкцију кишне и фекалне канализације.

Одлучено је да се особама са инвалидитетом продужи рок важења паркинг картама и резервисаним паркинг местима које поседују до 31. децембра 2021. године. Због ситуације са пандемијом, у 2021. години неће се доносити нова решења већ паркинг карте из 2020. важити до краја ове године.