38. седница Скупштине града Ужица
16/12/2019

38. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина Града
I Број: 06 – 51 / 19
Датум: 16.12.2019.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)

САЗИВАМ

38. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 24. децембра 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Материјал је достављен накнадно. Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Материјал је достављен накнадно. Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Материјал је достављен накнадно. Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОМ И РЕГРЕСИРАНОМ ПРЕВОЗУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Материјал je достављен накнадно. Стручна обрада: Градска управа зa послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Материјал ће бити достављен накнадно.
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Материјал ће бити достављен накнадно.
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕНОС СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА У 2020. ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 38. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко''. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко''. Предлагач: Градско веће