38. седница Градског већа: Ужице за пољопривреду и рурални развој издвојило 32 милиона динара из буџета
05/03/2021

38. седница Градског већа: Ужице за пољопривреду и рурални развој издвојило 32 милиона динара из буџета

Ужице, 5. март: Чланови Већа прихватили су Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града за 2021. годину. Овим Програмом утврђујe се структура мера, намена и начин коришћења средстава од 32.000.000 динара, који су буџетом опредељени за ову област. Корисници мера подршке, који ће моћи да конкуришу, су регистрована пољопривредна газдинства са територије града Ужица са активним статусом.

Одлучено је да се Ужице придружи иницијативи “Споразум градоначелника за климу и енергију”. Приступањем овој Иницијативи, град се обавезује да ће до 2030. године смањити емисије CO2 и других гасова са ефектом стаклене баште за најмање 40% ефикасном употребом енергије и већим коришћењем обновљивих извора енергије.

Донесена су решења којим се додељују једнократне новчане помоћ домаћинствима која су задесиле елементарне несреће, односно пожари.