36. седница Скупштине града Ужица: Усвојен трећи овогодишњи ребаланс буџета
27/11/2019

36. седница Скупштине града Ужица: Усвојен трећи овогодишњи ребаланс буџета

Ужице, 26. новембар: Према усвојеном ребалансу градски буџет сада износи 3,127 милијарде динара или 285 милиона више од оног основног из децембра прошле године. Трећи ребалансом буџет је увећан за 42 милиона динара и тај новац биће употребљен у инвестиције у области инфраструктуре и чишћење и уређење града. У складу са динамиком извршења позиција и радова, извршене су и прерасподеле између постојећих буџетских апропријација. На овој седници прихваћен је и извештај о деветомесечном извршењу буџета и о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа.

Усвојени су годишњи програм Предшколске установе, њихов извештај о раду у претходној радној години, као и измене програма пословања Стана, Великог парка и Ужице развоја. Одређена је просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности која се примењује код утврђивања пореза на имовину за наредну годину и усвојене одлуке о градским управама и о неизграђеном грађевинском земљишту на територији града а које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала и шума како би се код основице за порез на имовину сврстало у пољопривредно, односно шумско земљишта.

Одлучено је да се право својине земљишта и непоректностима на Аеродрому Поникве са града Ужица пренесе на Републику Србију и прихаћени су посебни услови за издавање информације о локацији и локацијским условима на простору Генералног плана Ужица.

Др Данијели Маринковић продужен је мандат в.д. директора Дома здравља и извршена именовања и измене у управним и надзорним одборима, школским одборима и саветима родитеља и за заштиту и унапређење животне средине.