35. седница Скупштине града: Нада Јовичић и Сретен Селаковић изабрани за нове чланове Градског већа
20/09/2019

35. седница Скупштине града: Нада Јовичић и Сретен Селаковић изабрани за нове чланове Градског већа

Ужице, 20. септембар: Нада Јовичић и Сретен Селаковић изабрани су за нове чланове Градског већа. После оставкe Дуње Ђенић и Катарине Грујичић, Нада Јовичић, дипл. инг. металургије и магистар техничких наука и Сретен Селаковић, дипл. економиста, преузели су области заштите животне средине и ванредних ситуација.

Одборници су прихватили извештај о извршењу буџета за првих шест месеци ове године и усвојили његов други овогодишњи ребаланс. После ребаланса, буџет износи 3,175 милијардe динара јер је сада увећан за 87,3 милиона динара и ова средства употребиће се у инфраструктурне пројекте. Поред увећања, ребалнсом су извршене и прерасподеле између апропријација у складу са досадашњим остваривањем и извршавањем буџета.

Усвојене су информација о степену усклађености планираних и реализованих послова из програма градских јавних предузећа и измене и допуне програма пословања “Биоктоша” и “Дубоког”.

У делу урбанизма донесена су два план, План генералне регулације Ужице – Централни део Друга фаза и План детаљне регулације Стари град. Прихваћене су одлуке које се односе на пренос удела и оснивачких права Града над јавним предузећем “Аеродром Поникве” на Републику Србију.

Поред разрешења и именовања у саставима Комисије за јавна признања и награде и школским одборима Економске, Медицинске, “Старог града” и “Богосава Јанковића”, именован је и надзорни одбор “Нискоградње”.