34. седница Скупштине града: Допуњена градска одлука о водоводу
25/06/2019

34. седница Скупштине града: Допуњена градска одлука о водоводу

Ужице, 25. јун: Ужичка Скупштина, на данашњем заседању, усвојила је одлуку да се приступи измени Плана генералне регулације “Крчагово” у делу локалитета Радне зоне Крчагово, годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта које ће се давати у закуп и дала сагласности на Статут Градског центра за услуге социјалне заштите и на измене Програма пословања јавно комуналног предузећа “Градска топлана Ужице”. Изгласана је и одлука која регулише озакоњење објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену.

Извршене су измене и допуне одлука о градском водоводу, о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему града и о мрежи јавних предшколских установа на територији Ужица.

Измене градске одлуке о водоводу односе се на то да ће сви будући стамбени и пословни објекти, који имају више засебних јединица, поседовати своје водомере. Тако ће нове стамбене зграде имати, поред једног централног и водомере за сваки стан посебно што ће директно довести до знатних уштеда у потрошњи воде, као и код реалнијег обрачуна трошкова.

На овој седници прихваћени су нови састави Изборне комисије града Ужица, Скупштине АД “Ужице гас”, Надзорног одбора ЈКП “Дубоко” и школских одбора Музичке школе, Економске и основних школа “Ђура Јакшић” Равни и “Богосав Јанковић” Кремна.