33. седница Скупштине града Ужица
13/06/2019

33. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број:06-22/19
Датум: 13.06.2019.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)

САЗИВАМ

33. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 21. јуна (петак) 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Председник Скупштине
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Председник Скупштине
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ (Ребаланс 1)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈКП ''БИОКТОШ УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Одговори на одборничка питања