33. седница Градског већа: Прихваћени годишњи програми пословања градских јавних установа
12/02/2021

33. седница Градског већа: Прихваћени годишњи програми пословања градских јавних установа

Ужице, 12. фебруар: Чланови Градског већа прихватили су предлоге годишњих програма пословања ужичких установа. Сагласност је дата на програме Градске галерије, Градског културног центра, туристичких организација Регије Западне Србије и Ужице, Народног музеја, Дечије одмаралиште Златибор, Градског центра за услуге социјалне заштите, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Историјског архива, Народног позоришта и Народне библиотеке.

Прихваћене су Стратегија развоја социјалне заштите за период од 2021. до 2025. године и Извештај о раду Савета за заштиту и унапређење животне средине-Зелени савет.

Донесена је одлука која дефинише бесплатну поделу седишта за бебе. Право на бесплатно седиште имају родитељи за свако новорођено дете уколико један од њих има пријављено пребивалиште на територији града најмање шест месеци пре рођења детета.